A-metodik – the story

Grundade för Jonathan Edwards världsrekord

Anläggningsmetodik i Luleå AB startades 1990 av Per-Erik Wallin, företagets inriktning var att bedriva konsultation inom mark och anläggning.

Miljoner sparades, ledde till fler kunder

Vid starten fick A-metodik med Per-Erik i spetsen uppdraget att upphandla konstgräs till sex stycken fotbollsplaner i Norrland. Han konkurrensutsatte upphandlingen på ett modernt sätt vilket resulterade i att varje konstgräsplan blev 1, 5 miljon billigare än tidigare upphandlingar. Det uppmärksammades av många och gav en skjuts för företaget med nya kunder som belöning.

Sedan dess har det blivit ett hundratal konstgräsplaner som A-metodik varit delaktiga i.  A-metodik gläder sig särskilt åt alla ungdomar som under åren har sprungit och tränat på dessa planer. 

Standardiserade idrottsunderlag i Europa

Under 90-talet satt Per-Erik med som Sveriges representant när arbetet med att utforma en CEN-standard för idrottsunderlag i Europa. Arbetet med CEN-standarden ledde så småningom fram till dagens FIFA-standard för idrottssarenor både inom- och utomhus där funktionskraven på en idrottsarena är definierade. 

Friidrotts-VM 1995 i Göteborg

Inför friidrottsVM i Göteborg 1995 ansvarade A-metodik för byggledning vid ombyggnationen av Ullevi. Att sedan Jonathan Edwards slog världsrekord i tresteg genom att bli den första människan att hoppa över 18 meter tillskriver vi oss ingen delaktighet i säger VD Jimmy Eriksson.

“Att sedan Jonathan Edwards slog världsrekord i tresteg genom att bli den första människan att hoppa över 18 meter tillskriver vi oss ingen delaktighet i” säger VD Jimmy Eriksson. 

Fler delägare

Företaget drevs av Per-Erik fram till 2008 när hans son, Tommy Wallin tog över som ny ägare av företaget. Under de senaste åren har ”familjeföretaget” stärkt sin position på marknaden.

Under 2012 gjordes ytterligare en satsning när Jimmy Eriksson gick in som ny delägare och VD i bolaget.

Under 2020 gjordes ytterligare förstärkningar i ledningsfunktionerna när Magnus Sundling och Tomas Gustafsson gick in som partners i det nystartade bolaget A-metodik Infra.  

Konsulttjänster från ax till limpa

I dagsläget erbjuder A-metodik tekniska konsulttjänster inom mark och anläggning och infrastruktur, lokaliseringsutredningar, scopingstudies åt gruvnäring och industrietableringar. Företaget täcker in hela tidsspannet för objekt från tidiga ideer till objekten är färdigställda och slutbesiktade.

Kunderna består av statliga och kommunala beställare samt lokala och rikstäckande entreprenörer.

Ljus framtid

A-metodik-koncernen ska växa genom etablering av nya bolag/verksamhetsområden, eller genom samarbete med andra bolag, där varje bolag bidrar till att skapa synergier och mervärden. Detta för att stärka A-metodiks attraktionskraft för såväl kunder som medarbetare.