A-metodik Infra AB

Vi välkomnar Magnus Sundling, som tillträtt som VD och delägare i A-metodik Infra AB. Bolaget kommer att erbjuda tjänster inom infrastrukturplanering, ett tjänsteområde som vi nu satsar stort på och som medför att vårt erbjudande breddas. Magnus kommer närmast från AFRY där han som sektionsledare de senaste åren haft en central roll för utvecklingen av teamet inom samhällsplanering. Magnus är civilingenjör med 20 år inom området och har ett gott renommé i branschen.


Ett strategiskt inriktningsbeslut inom A-metodik där vi ville möjliggöra att på ett bättre sätt svara upp mot våra kunders ökade förtroende för oss. Som en följd av detta kommer vi att satsa på nystartade bolag inom koncernen A-metodik, som kan erbjuda nya och befintliga kunder specialister inom olika tjänsteområden.


Det känns otroligt spännande att vara med och utveckla A-metodik med ett nytt tjänsteområde som kompletterar den befintliga verksamheten. Syftet är att finna synergier inom företaget och på så sätt utveckla affären och målsättningen är att vi ska växa genom rekrytering.

Det känns tryggt att starta ett företag i en befintlig verksamhet där det redan finns ett starkt varumärke och inte minst kollegor att dricka kaffe med säger Magnus.

Vid frågor kontakta:
Magnus Sundling, Jimmy Eriksson eller Tommy Wallin.

PS: Kanske är du vår nya VD och delägare i nästa tjänsteområde som skall utvecklas ds.