A-metodik och Geoskills under samma tak

Geoskills

Vi välkomnar Geoskills AB till vårt kontor i Luleå. Geoskills är ett företag som besitter spetskompetens inom Geoteknik, ett område som har många beröringspunkter med våra tjänster inom A-metodik och idag är samverkan i flera projekt redan igång.

Det är roligt att se uppstarten av ett nytt bolag och få arbeta med människor som följer sina drömmar säger Jimmy Eriksson på A-metodik.

Kort om Geoskills

Bolaget består av Tomas Törnkvist och Tommy Edeskär.

Tomas kommer närmast från NCC-teknik, där han som geoteknisk specialist senaste åren haft en central roll för utvecklingen av NCCs teknikavdelning uppe i norr. Tomas är civilingenjör med 13 år inom området och har ett gott renommé i branschen.

Tommy kommer närmast från WSP, där han jobbat som geoteknisk specialist i uppdrag inom väg- och järnvägsprojekt, utredningsuppdrag mm. Han är disputerad i geoteknik och har forskat inom alternativa material, dammbyggnad och tjäle vid Luleå tekniska universitet och som universitetslektor undervisat framför allt inom civilingenjörsprogrammet Väg- och Vatten. Det finns få i landet med den bredden och spetsen inom geoteknik med 23 års yrkeserfarenhet.

För oss var det ett självklart val att flytta in i A-metodiks lokaler som nystartat företag. Förutom bra kontor så fick vi också ett härligt gäng att fika med. Vi har kompletterande verksamheter så vi kan hjälpa varandra med våra olika specialiteter. Det har både vi, A-Metodik och våra kunder nytta av säger Tommy.

www.geoskills.se