Alexander Björk A-metodik

Alexander Björk
Uppdragsledare

Tel. 070-299 01 46
Mail: alexander.bjork@a-metodik.se

Började på A-metodik juni 2020

Fem snabba

Hemmakväll Utekväll

SkidsemesterSolsemester

Planering Spontanitet

Matlåda Utelunch

Digitala mötenFysiska möten

Se nästa medarbetare » 

”Jag åker helst offpist i brant terräng och för många kanske det ser galet ut, men för mig handlar det om kalkylerade risker.”

Har du någon dold talang?

Jag kan och brukar klippa mitt eget hår och för det mesta brukar det bli ganska bra. Men det är som man brukar säga, den stora skillnaden mellan en dålig och bra klippning är cirka två veckor.

Vad är galnaste du har gjort?

Det galnaste jag gjort i mångas ögon är nog en bakåtvolt från högsta klippan vid badplatsen i Storforsen, den är ca 13 meter hög. Sen har en stor del av mitt liv  bestått av skidåkning och jag har spenderat ett flertal säsonger i alperna, främst i Schweiz. Jag åker helst offpist i brant terräng och för många kanske det ser galet ut, men för mig handlar det om kalkylerade risker.

Berätta om din roll på A-metodik och hur en arbetsdag kan se ut?

Jag är uppdragsledare på A-metodik Infra. I min roll som uppdragsledare arbetar jag bland annat med resurssättning, budgetarbete, tidplaner och ekonomiuppföljning i olika uppdrag. Jag har ofta en tät kontakt med kunder, underkonsulter samt mina kollegor och det är något som jag tycker är roligt.

Förutom uppdragsledningen arbetar jag även som utredare inom olika typer av skeden, men framför allt tidiga skeden.

En vanlig arbetsdag brukar jag arbeta med aktuella uppdrag, stämma av statusen i de uppdrag som jag är ansvarig för, se över min mail samt delta på diverse möten både internt och externt.

Vad tycker du kännetecknar A-metodik som företag?

För mig kännetecknas A-metodik som det lilla lokala företaget med en stor kompetens. Jag upplever att man har en stor möjlighet att påverka både sitt eget arbete, men även hur vi arbetar inom A-metodik. Beslutsvägarna inom A-metodik är korta, vilket gör att det är lättare att framföra idéer och sedan förverkliga dessa.

Se nästa medarbetare »