Author Archives: editerat

Välkommen Alexander Björk

Alexander Björk

Vi hälsar Alexander Björk som första anställd välkommen till A-metodik Infra AB. Alexander har fyra års erfarenhet inom samhällsplanering där han arbetat med utredningar i tidiga skeden, väg- och järnvägsplaner, klimatreduceringar i väg- och järnvägsprojekt och med uppdragsledning. Alexander passar med sin bakgrund och drivkraft in väldigt bra inom infrastrukturplanering där han kommer att arbeta […]

A-metodik Infra AB

Vi välkomnar Magnus Sundling, som tillträtt som VD och delägare i A-metodik Infra AB. Bolaget kommer att erbjuda tjänster inom infrastrukturplanering, ett tjänsteområde som vi nu satsar stort på och som medför att vårt erbjudande breddas. Magnus kommer närmast från AFRY där han som sektionsledare de senaste åren haft en central roll för utvecklingen av […]

A-metodik och Geoskills under samma tak

Geoskills

Vi välkomnar Geoskills AB till vårt kontor i Luleå. Geoskills är ett företag som besitter spetskompetens inom Geoteknik, ett område som har många beröringspunkter med våra tjänster inom A-metodik och idag är samverkan i flera projekt redan igång. Det är roligt att se uppstarten av ett nytt bolag och få arbeta med människor som följer […]