Vilka konsekvenser får det att fatta ett beslut och vad blir resultatet av att inte fatta ett beslut, och vilket är rätt beslut?

Byggleding handlar ofta om just ovan nämnda dilemma. I rollen som byggledare tar vi ansvar för ekonomi, funktioner och tider.

Vi har också lång erfarenhet av besiktningar och vi åtar oss entreprenadbesiktningar av alla former av Mark- och anläggningsarbeten, exempelvis exploateringsområden mark, gata och ledningar samt fotbollsplaner och friidrottsanläggningar.

Johan Sandström
Byggledare/delägare

Tel. 070-699 79 37
Mail: johan.sandstrom@a-metodik.se