Category Archives: Aktuellt

Välkommen Josefin Borgny

Josefin Borgny A-metodik

Vi välkomnar Josefin Borgny, som börjar hos oss 22 April som projektör för vårt tjänsteområde VA-teknik. Josefin kommer närmast från WSP där hon jobbat som VA-projektör i tre år. Josefin är utbildad på Luleå Tekniska Universitet där hon studerade programmet Samhällsbyggnad. ”Det känns förväntansfullt och roligt att ta steget in i A-metodiks verksamhet och få […]

Välkommen Robert Larsson

Vi välkomnar Robert Larsson, som tillträder 1:a Mars som chef för vårt tjänsteområde VA-teknik. Robert kommer närmast från WSP där han jobbat som VA-projektör och uppdragsledare sedan 2012. Robert har utbildats på Luleå Tekniska Universitet, programmet samhällsbyggnad med inriktning samhällsplanering. Robert har arbetat med VA-projektering för både nya bostads- och industriområden samt ledningsförnyelse. Uppdragen har […]

A-metodik 30 år

Grundade för Jonathan Edwards världsrekord Anläggningsmetodik i Luleå AB startades 1990 av Per-Erik Wallin, företagets inriktning var att bedriva konsultation inom mark och anläggning. Miljoner sparades, ledde till fler kunder Vid starten fick A-metodik med Per-Erik i spetsen uppdraget att upphandla konstgräs till sex stycken fotbollsplaner i Norrland. Han konkurrensutsatte upphandlingen på ett modernt sätt […]

Välkommen Tomas Gustafsson

Tomas Gustafsson A-metodik

Vi stärker nu upp A-metodik Infra AB med Tomas Gustafsson som ny delägare. Tomas kommer att arbeta som projektledare och uppdragsledare för att ytterligare stärka vår satsning på infrastrukturplanering. Tomas kommer närmast från Gestamp Hardtech där han var chef för avdelningen Underhåll & Teknik och del av företagsledningen. Han har god erfarenhet som teknikkonsult från […]

Nytt uppdrag/New project

A-metodik slagghögar

Bilden: slagghögar, A-metodik hjälper till med att utreda utvinning av Vanadin från befintliga slagghögar Critical Metals analyserar möjligheterna att utvinna Vanadin och förse Europa med materialet utan att behöva öppna en ny gruva. Vanadin används i ståltillverkning och i batterier för bland annat vindkraftsparker. Materialet utvinns från befintliga LD-slagg högar ifrån SSABs verksamhet i Luleå, […]

Välkommen Alexander Björk

Alexander Björk

Vi hälsar Alexander Björk som första anställd välkommen till A-metodik Infra AB. Alexander har fyra års erfarenhet inom samhällsplanering där han arbetat med utredningar i tidiga skeden, väg- och järnvägsplaner, klimatreduceringar i väg- och järnvägsprojekt och med uppdragsledning. Alexander passar med sin bakgrund och drivkraft in väldigt bra inom infrastrukturplanering där han kommer att arbeta […]

A-metodik Infra AB

Vi välkomnar Magnus Sundling, som tillträtt som VD och delägare i A-metodik Infra AB. Bolaget kommer att erbjuda tjänster inom infrastrukturplanering, ett tjänsteområde som vi nu satsar stort på och som medför att vårt erbjudande breddas. Magnus kommer närmast från AFRY där han som sektionsledare de senaste åren haft en central roll för utvecklingen av […]

A-metodik och Geoskills under samma tak

Geoskills

Vi välkomnar Geoskills AB till vårt kontor i Luleå. Geoskills är ett företag som besitter spetskompetens inom Geoteknik, ett område som har många beröringspunkter med våra tjänster inom A-metodik och idag är samverkan i flera projekt redan igång. Det är roligt att se uppstarten av ett nytt bolag och få arbeta med människor som följer […]