På A-metodik har vi under hela företagets 30 år i branschen arbetat med idrottsanläggningar i olika former.

Dominerande har varit arbetet med bollplaner och friidrottsanläggningar, men vi har även arbetat med skidskytteanläggningar och elljusspår. I konstgräsets linda bidrog vi med vår expertis i framtagande dagens EN och FIFA-standarder.

I dagsläget ligger mycket fokus på miljön kring anläggningarna och utbyte av konstgräs på befintliga anläggningar. Vi utför och ombesörjer, statusbesiktningar,  utredningar, analyser och labbtester för systemhandlingar, kostnadsberäkningar, bidragsansökningar och upphandlingsunderlag.

Tommy Wallin

Tommy Wallin
Projektledare/delägare

Tel. 070-515 29 70
Mail: tommy.wallin@a-metodik.se