Inom infrastrukturplanering jobbar vi med projektens tidiga skeden.

Det kan handla om att processleda dialogmöten mellan olika intressenter och hålla ihop och genomföra åtgärdsvalsstudier och dess olika delutredningar åt kommuner och Trafikverk.

Vi arbetar även med den formella processen för Trafikverksuppdrag såsom väg och järnvägsplaner. I dessa uppdrag arbetar vi som oftast, i en uppdragsledande roll för en konsultorganisation som kan bestå av en eller flera olika företag.

Vi jobbar även med lokaliseringsutredningar för exempelvis etableringar av nya verksamheter inom industri och gruvnäringen.

Vi har även vana att arbeta som beställarstöd åt våra kunder där vårt uppdrag ofta är att företräda beställaren i projektledande roller och där vi ansvarar för att driva projekten framåt och styra upphandlade konsultorganisationen, det kan handla om väg- och järnvägsplaner eller tidiga utredningar såsom Scoping studies och Pre-Feasibility studies åt gruvnäringen.

Tomas Gustavsson

Tomas gustafsson
Projektledare/delägare

Tel. 070-377 52 31
Mail: tomas.gustafsson@a-metodik.se