Intervju med vår praktikant Linus Johansson

Utbildning: Samhällsbyggnad, Luleå tekniska universitet
Längd på praktiken: Tio veckor

Vad fick dig att välja A-metodik?

Jag visste redan från början att jag ville vara på ett lite mindre lokalt företag där det fanns plats för mig att utvecklas och där jag kunde känna att företaget i fråga ville bidra till min utveckling.

Vid sökning av praktikplats fastnade jag direkt för A-metodiks hemsida.

Jag fann hemsidan mycket intressant och kände direkt att A-metodik är en plats som uppfyllde mina krav och som jag ville göra min praktik på.

Vad har du fått göra under din praktik?

Under min praktik har jag fått projektera Mark, VA och Väg, tagit fram olika handlingar inom dessa områden samt varit med på diverse möten. Jag har utöver detta även arbetat med en rapport om A-metodiks systematiska arbetsmiljöarbete med inriktning hur den psykiska hälsan beaktas på arbetsplatsen.

Under praktikperioden fick jag både sitta i gamla och aktiva uppdrag inom Mark-, VA- och Väg.

Uppgifterna har bestått av både tidigare genomförda uppdrag samt pågående uppdrag som A-metodik arbetar med. Jag har bland annat fått projektera och ta fram ritningar inom dessa områden.

Vad är det bästa med praktiken och varför?

Det bästa med att få chansen att genomföra praktiken på A-metodik är att främst få en inblick i hur samhällsbyggnadsprocessen fungerar på riktigt. Jag har även fått en bra förståelse över hur arbetet som konsult går till. Utöver detta har A-metodik gett mig chansen att utvecklas som projektör, med engagerade och begåvade handledare som hjälpt mig på vägen. 

A-metodik är ett väldigt familjärt företag där jag redan från första dagen kände mig som en i ”gänget” vilket har varit väldigt kul och gjort så jag stortrivts under min praktikperiod.