Cat Rebuilt Center

När Pon Mining valde Boden för sin anläggning som genomför komponentrenovering av Caterpillar gruvmaskiner. Nära Boden-arenan är Cat Rebuild Center i bruk sedan augusti 2014 för att kunna tillgodose den snabbt växande gruvindustrins behov av renovering och återuppbyggnad av motorer, växellådor och slutdrivningar. A-metodiks arbete har inneburit entreprenadhandlingar 
i form av, CAD-ritningar, beskrivningar för mängd och utförande, tekniska beräkningar och dimensioneringar. I första hand har projektet inneburit arbete som markkonsult. ​​​​

A-Metodik


Anläggningsmetodik i Luleå AB
Stationsgatan 14
972 38 LULEÅ

Telefon:
0920-22 29 70

E-post:
info@a-metodik.se