Ofta används en mängdförteckning, materialspecifikation eller ritningar som grund för den kalkyl som beräknas.

Kostnadsberäkningen kan också utgå från en idé. I genomförandet gestaltas och utgår kostnadsberäkningen från standardnivåer från de delar som ingår i projektet.

Successiva kalkyler beräknas allt eftersom.

Kontakta oss

AKTUELLT