Uppdragsledning/uppdragsstyrning

Det händer mycket på A-metodik där vi nu utvecklar nya verksamhetsområden och samarbeten med flera intressanta företag för att på så sätt göra bättre affärer och för att leverera på bästa sätt till våra kunder. Vi arbetar nu i flera intressanta gruv – och industriprojekt och behöver stärka upp organisationen ytterligare och söker nu därför dig som vill vara delaktig i denna utveckling.

Om tjänsten

Om du har ett brinnande intresse av att jobba i projekt och gärna vill vara med att leda och styra dessa finns nu möjligheten för dig. Beroende på din bakgrund och erfarenhet inom området formar vi uppstarten för dig för att du på ett bra sätt ska komma in i arbetet. I rollen kommer du bland annat att stötta projekten med tids-och ekonomistyrning samt kvalitetsarbete för att på så sätt bidra till att 
genomföra vårt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt.

Arbetet omfattar  vanligtvis att ta fram underlag för beslut såsom presentationsmaterial, kartor, PM och rapporter till beställaren vilket gör att det är en fördel ifall du har erfarenhet och intresse av att skriva rapporter och ta fram liknande underlag tex med hjälp av GIS eller via CAD.

I många av våra projekt stöttar vi våra beställare med övergripande planering gällande tillståndsfrågor och planprocesser i stort varför det är av intresse för oss om du har erfarenhet av att driva motsvarande frågeställningar/processer för infrastruktur och industrietableringar.

Om A-Metodik

A-metodik är ett företag med engagerade professionella lagspelare där vi erbjuder våra medarbetare en stor möjlighet att påverka både företagets och sin egen utveckling. Vi arbetar med detaljprojektering inom: – mark/gata och VA – teknik och genomför besiktningar, kostnadsberäkningar och produktionsmätning i våra projekt. Projekt/byggledning och projekteringsledning tillhör vår  verksamhet men även uppdragsledning/projektstyrning i tidiga skeden för exempelvis nya gruv- och industrietableringar där vi även genomför utredningar och analyser för våra kunder.

Din bakgrund

Vi tror att du har några års erfarenhet i branschen och som person tar du initiativ och ansvar. Då du kommer att vara omgiven av medarbetare som är teknikansvariga eller experter på sina områden är det viktigare att du har en förmåga att se helheter och hur allt hänger ihop mer än att vara en specialist för att på så sätt få framdrift i projekten. Du drivs av ett konstruktivt lagarbete och brinner för ordning och reda.

Vill du veta mer:

Kontakta Magnus Sundling, tel. 070-299 51 42
Mail: magnus.sundling@a-metodik.se