Projektering för vägar inom området, totalt 13 mil.

Projektering av kranuppställningsplatser inklusive maskinstyrningsfiler, arbetet startade under juni 2017. 

Med 179 vindkraftverk i Markbygden MB Ett blir det en av Europas största landbaserade vindkraftparker och det kommer att öka Sveriges andel av vindkraft med 12,5 procent.

​​​

Vindkraft
Vindkraft