Åtta kilometer från Luleå centrum finns Norrlands största handelsområde, Storheden.

Storheden är ett populärt besöksmål för ortsbor såväl som turister på grund av de affärer som sökt sig dit samt att närheten mellan dem. Allt från heminredning, möbler, bildelar, elektronik dagligvaror och kläder hittar du här.

A-metodiks arbete har inneburit en breddning av gång- och cykelväg och 
en avsmalning av gatan för att ansluta gång- och cykelnät med Storheden för att öka tillgängligheten. ​​

Mjölkuddsvägen ET 2