Möt vår praktikant Josefin Hansson

Intervju med Josefin Hansson

Utbildning: Samhällsbyggnad, Luleå tekniska universitet
Längd på praktiken: Tio veckor

Vad fick dig att välja A-metodik?

Under vår introduktion till praktiken gav läraren förslag på ett antal olika företag som vi kunde söka
oss till. Jag fick direkt ett bra intryck av A-metodik och valde sedan att läsa mer på hemsidan om A-
metodiks medarbetare och uppdrag.
Jag fick en väldigt bra uppfattning om A-metodik och tyckte att det var intressant att söka sig till ett
mindre lokalt konsultföretag som bland annat arbetar med Mark- och VA-projektering.

Vad har du fått göra under din praktik?

Under praktiken har jag bland annat deltagit på interna och externa möten, projekterat både Mark
och VA, tagit fram olika typer av handlingar, varit på platsbesök samt arbetat med en rapport om A-
metodiks systematiska arbetsmiljöarbete.
Jag har främst fördjupat mig i VA-projektering och har till exempel medverkat i A-metodiks uppdrag
kopplat till det nya vattentornet på Bergnäset.
Det har varit väldigt intressant att medverka i ett lokalt projekt där jag har haft möjlighet att göra
platsbesök, projektera och ta fram ritningar.

Vad är det bästa med praktiken och varför?

Jag tycker det bästa har varit att komma ut på en arbetsplats för att se hur
samhällsbyggnadsprocessen fungerar på riktigt. Här på A-metodik har jag fått testa på många olika
arbetsuppgifter, vilket har gett mig en bra bild av hur arbetet som konsult kan se ut.
Det har varit väldigt lätt att komma in i gruppen och det känns som att jag har blivit en del av gänget
på riktigt. Jag har även fått möjligheten att skriva mitt ex-jobb inom VA-teknik här på A-metodik,
vilket känns riktigt roligt.