Möt vår praktikant Moa Menmark

Intervju med Moa Menmark

Utbildning: Teknikprogrammet och vidareutbildningen TE4 – gymnasieingenjör. För att söka till TE4
krävs en godkänd examen från någon av det treåriga teknikprogrammets inriktningar samt att den
sökande får vara högst 22 år.
Längd på praktiken: Fem veckor

Vad fick dig att välja A-metodik?

Utbildningen har hjälpt till att sammanställa olika företag som har varit intresserade att ta in
praktikanter. Under själva utbildningen har det varit ett större fokus på huskonstruktioner och när
jag läste om A-metodik såg jag en bra möjlighet att testa och fördjupa mig inom markprojektering.
Under hösten genomförde jag en sex veckor lång praktik hos en lokal entreprenör. Jag valde bland
annat A-metodik för att skapa en bättre förståelse för vilka markritningar som ska tas fram och hur
de sedan används i genomförandeskedet.

Vad har du fått göra under din praktik?

Jag har under min praktik fått testa på många olika arbetsuppgifter som till exempel Mark- och VA-
projektering, fältinmätningar, tagit fram en teknisk beskrivning och mängdförteckning, medverkat vid
en riskanalys samt deltagit på olika möten.
Uppgifterna har bestått av både tidigare genomförda uppdrag samt pågående uppdrag som A-
metodik arbetar med för tillfället. Jag har bland annat projekterat en innergård samt tagit fram ett
förslag på ett upphöjt övergångsställe med refuger.

Vad är det bästa med praktiken och varför?

Det bästa är att jag har fått testa på så många olika arbetsuppgifter. Det har verkligen skapat en
mycket bättre uppfattning av vad jag kan arbeta med i framtiden.
Sen har jag trivts väldigt bra här på A-metodik, alla medarbetare har varit hjälpsamma och ställt upp
om jag behövt stöd och hjälp.