Det är inte allt för ovanligt att ett projekt överskrider  budget.

Orsakerna kan vara många, oförutsedda kostnader, brist på konkurrens eller helt enkelt att önskelistan blev för lång i planerings och projekteringsfasen.

Vi på A-metodik har specialister inom kalkylskedets olika faser från idéstadiet till slutproduktion. Vi arbetar ofta som beställarstöd med successiva kalkyler genom en projekteringsprocess, kostnadsberäkningar av entreprenadhandlingar eller med tredjepartsgranskning av handlingar. 

Jimmy Eriksson A-metodik

Jimmy Eriksson
Projektledare/delägare

Tel. 070-515 29 35
Mail: jimmy.eriksson@a-metodik.se