Som projektledare eller projekteringsledare stötar eller företräder vi beställaren i ledande roller med ansvarar för att konsultgruppen samordnas och att projekten drivs framåt.

Här får kunden också hjälp att identifiera och prioritera de krav som styr projektet. Det kan handla om Idrottsplatser, parker eller väg och VA projekt.

Kontakta oss