Markbygden ETT

Projektet

Projektering för vägar inom området, totalt 13 mil

Projektering av kranuppställningsplatser inklusive maskinstyrningsfiler

arbetet startade under juni 2017. 

Med 179 vindkraftverk i Markbygden MB Ett blir det en av Europas största landbaserade vindkraftparker och det kommer att öka Sveriges andel av vindkraft med 12,5 procent.

A-Metodik


Anläggningsmetodik i Luleå AB
Stationsgatan 14
972 38 LULEÅ

Telefon:
0920-22 29 70

E-post:
info@a-metodik.se