Välkommen Alexander Björk

Alexander Björk

Vi hälsar Alexander Björk som första anställd välkommen till A-metodik Infra AB. Alexander har fyra års erfarenhet inom samhällsplanering där han arbetat med utredningar i tidiga skeden, väg- och järnvägsplaner, klimatreduceringar i väg- och järnvägsprojekt och med uppdragsledning.

Alexander passar med sin bakgrund och drivkraft in väldigt bra inom infrastrukturplanering där han kommer att arbeta med utredningar och projektstyrning och vara med och utveckla verksamheten.

Det känns inspirerande att börja på A-metodik som är en lokal konsultfirma med ett högt engagemang och jag ser fram emot nya utmaningar som uppdragsledare och utredare inom tidiga skeden men även mer inom projektering och bygghandlingar säger Alexander.