Välkommen Emma Berg

Emma Berg A-metodik

Vi välkomnar Emma Berg till oss på A-metodik. Emma tog examen vid
Luleå tekniska universitet våren 2020 och har efter det jobbat på Luleå
Kommun, avdelning för Geodata.
Emma kommer att stärka vårt team med duktiga handläggare och
projektörer.