Välkommen Nina Rovala

Vi välkomnar Nina Rovala som har börjat hos oss som Uppdragsledare.

De senaste åren har Nina arbetat som utredningsledare på Trafikverket där hon ansvarat för genomförandet av åtgärdsvalsstudier och olika utredningar. Tidigare har hon även jobbat inom områden så som järnväg/järnvägsutredningar, tillgänglighet, vägvisning, ITS/väginformatik och verksamhetsutveckling.

Nina är civilingenjör inom Samhällsbyggnadsteknik och utbildad vid Luleå tekniska universitet.

Jag ser fram emot möjligheten att jobba med intressanta uppdrag och att utvecklas i rollen som uppdragsledare tillsammans med kollegorna på A-metodik.

Nina Rovala, Uppdragsledare

Att Nina börjar är en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet, då hon med sin erfarenhet och rutin kan bidra till att bygga upp kompetensen generellt inom företaget, samt att vi kan möta kundernas efterfrågan på stöd i projekt tack vare att vi blir fler.

Magnus Sundling, VD