Välkommen Robert Larsson

Vi välkomnar Robert Larsson, som tillträder 1:a Mars som chef för vårt tjänsteområde VA-teknik.

Robert kommer närmast från WSP där han jobbat som VA-projektör och uppdragsledare sedan 2012. Robert har utbildats på Luleå Tekniska Universitet, programmet samhällsbyggnad med inriktning samhällsplanering.

Robert har arbetat med VA-projektering för både nya bostads- och industriområden samt ledningsförnyelse. Uppdragen har utförts åt bland annat gruvindustrin, fastighetsbolag, kommuner, entreprenörer och statliga aktörer som exempelvis LKAB, Luleå Kommun, Stockholm Vatten och Avfall, SSAB, Vattenfall, Lunet, OKQ8, Lindbäcks bygg, NLL, NCC, BDX och Gällivare Kommun.

Robert har lång erfarenhet som IT-Samordnare, CAD-ansvarig och CRC-ambassadör på WSP, med utbildande och praktisk erfarenhet av Autocad Civil 3D Naviate.

”A-metodik har ambitioner att fortsätta utvecklas och växa och jag ser mycket fram emot att få möjlighet att vara med och påverka på den resan. VA-teknik är en framtidsbransch med stora underhållsbehov i våra nät under överskådlig framtid. Dessutom med möjliga synergieffekter till A-metodiks övriga verksamheter gör att det känns extra spännande att bli en del av denna grupp,”

Detta är ett strategiskt inriktningsbeslut inom A-metodik där vi ville möjliggöra att på ett bättre sätt svara upp mot våra kunders ökade förtroende för oss, samt fortsätta att utveckla våra tjänster. Vi är väldigt glada att Robert väljer att göra detta tillsammans med oss säger Jimmy Eriksson. 

Frågor Kontakta:
Robert Larsson 070-515 29 09
Jimmy Eriksson 070-515 29 35