Att ta tillvara på vindens energi är en av Sveriges absolut snabbast växande marknader och är ett steg i vår omställning till ett hållbart samhälle.

På A-metodik har vi haft förmånen att få vara en del i denna process. Vårt fokus har varit detaljprojektering av tillfartsvägar och kranplaner för anläggningsarbeten. Vi har under åren projekterat mer än 280 vindkraftverk med över 30 mil tillhörande vägar. A-metodik har jobbat nära produktionen och levererat kompletta digitala modeller för utförande.

Kontakta oss