Utvalda uppdrag

Med 179 vindkraftverk i Markbygden MB Ett blir det en av Europas största landbaserade vindkraftparker och det kommer att öka Sveriges andel av vindkraft med 12,5 procent.

Helhetsansvar i samhällsutvecklande projekt för att utveckla friluftsområdet Ormberget för att kunna tillgodose framtida behov.

Möjliggörande av anslutning av gång- och cykelnät till handelsområdet Storheden för att öka tillgängligheten till och från centrum.

Please reload

Fotbollsplan med konstgräsbeläggning gav stadsdelsparken mellan vårdcentralen och skolan på Björksgatan nytt liv.

Markkonsult för Pon Minings satsning i Boden för att tillgodose den snabbt växande gruvindustrins behov av komponentrenovering.

Behovsanpassning för de kommande årens ökade efterfrågan med ökade lastnings- och lossningskapacitet i Luleå hamn.

Please reload

A-Metodik


Anläggningsmetodik i Luleå AB
Stationsgatan 14
972 38 LULEÅ

Telefon:
0920-22 29 70

E-post:
info@a-metodik.se