Vi är specialister inom detaljprojektering

Ofta är våra projekt knutet till förändringen av samhället och omställning från ett trafikslag till ett annat.

Vi arbetar i stor utsträckning med projekt som är knutet till exploatering där möjligheter skapas för människor att leva och bo i en attraktiv miljö. Inom mark och gata utför vi systemhandlingar och bygghandlingar.

Andreas Berg
CHEF TJÄNSTEOMRÅDE MARK & GATA

Tel. 070-229 27 10
Mail: andreas.berg@a-metodik.se