Vi är specialister inom detaljprojektering – VA-teknik

Vatten och avlopp är sådana självklarheter att vi nästan inte tänker på att systemen ligger där under jord och levererar tjänster till oss, året runt. Ändå står underhåll och urban vatteninfrastruktur för upp till 80 % av samhällsorganisationers totala investeringar, och behoven kommer bara att öka.

Ökade krav på hantering av dagvatten innebär ett större ansvar för exploatören. Kraftiga skyfall blir allt vanligare med stora skador på fastigheter som följd. Vi har erfarenheten av kostnadseffektiva lösningar för fördröjning och rening som klarar kraven. Vi tar hänsyn till helheten.

Vi hjälper även våra kunder med mindre delar såsom dimensionering, flödesberäkningar, flödesmätningar i fält, projektstöd och externa granskningar eller utlåtande om TV-filmningsresultat.

Vi tänker på VA-Teknik dagligen. Vi jobbar med ledningsförnyelse och nyexploatering för vatten, spill-och dagvatten i allt från kommunala och privata fastighetsbolag-projekt till industri- och gruvprojekt, med bland annat projekteringar från utredning-systemhandling till bygg-och relationshandlingar.

 

Robert Larsson A-metodik

Robert Larsson
Chef Tjänsteområde VA-teknik

Tel. 070-515 29 09
Mail: robert.larsson@a-metodik.se