Vi är specialister inom detaljprojektering

Ofta är våra projekt knutet till förändringen av samhället. Vi arbetar i stor utsträckning med projekt som är knutet till exploatering där möjligheter skapas för människor att leva och bo i en attraktiv miljö.

Inom VA-teknik utför vi förstudier, dagvattenutredningar, systemhandlingar och detaljprojektering. Vanligtvis jobbar vi i drift och underhållsprojekt i kommunal miljö, där bygghandlingar skall tas fram.

Kontakta oss