Välkommen Tomas Gustafsson

Tomas Gustafsson A-metodik

Vi stärker nu upp A-metodik Infra AB med Tomas Gustafsson som ny delägare. Tomas kommer att arbeta som projektledare och uppdragsledare för att ytterligare stärka vår satsning på infrastrukturplanering.

Tomas kommer närmast från Gestamp Hardtech där han var chef för avdelningen Underhåll & Teknik och del av företagsledningen. Han har god erfarenhet som teknikkonsult från ÅF (AFRY), han har även arbetat inom gruvindustrin och har mångårig erfarenhet som chef och projektledare för transportinfrastruktur inom Banverket/Trafikverket, där han bland annat var ansvarig för Norrbotniabanans utredningar.

Han har erfarenhet från såväl tidiga skeden som bygghandlingar och genomförande av stora industriprojekt. På meritlistan finns även erfarenhet som anställd inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Tomas är utbildad civilekonom med inriktning mot nationalekonomi. Yrkesmässigt har det alltid funnits en inriktning mot teknik, infrastruktur och samhällsplanering.

Detta är en viktig förstärkning för bolaget där vi nu breddar oss dels i numerär, dels kompetensmässigt och där Tomas erfarenhet och kontaktnät såväl inom industri som offentlig sektor förhoppningsvis bidrar till nya uppdrag och utmaningar för A-metodik.

– Jag ser verkligen fram emot att få bli del av en lokal konsultfirma i mindre format, där engagemanget är stort. Jag har länge funderat på att bli egenföretagare, men den möjlighet som jag har fått via A-metodik känns än mer spännande. Jag hoppas på det bästa av två världar, att driva verksamhet och bygga ett lag!